Realitní kancelář RELIMA REALITY byla založena v roce 1996 se zaměřením  na realitně - poradenskou činnost.

Kancelář poskytuje širokou škálu realitních a zprostředkovatelských služeb v oblasti prodeje i pronájů bytů, domů, komerčních i residenčních nemovitostí  a  také v oblasti neveřejných zakázek.

Za více jak dvacetčtyři roků činnosti kanceláře byly zrealizovány ve spolupráci s partnery  také úspěšné developerské projekty.

Mezi obchodní partnery patří jak česká, tak i zahraniční klientela.

Důraz je kladen především na individuální přístup  ke každému klientovi.

Od roku 2019 přesídlila kancelář  do Prahy.

 

 

Dne 25.5. 2018  vstoupilo v platnost nařízení EU  tzv. GDPR – ochrana osobních údajů.
Tímto bychom chtěli ujistit všechny naše klienty o tom, že jejich osobní údaje, které zpracováváme, jsou u nás uchovány v bezpečí a jsou zpracovávány v souladu   s legislativou ČR a platnými předpisy dle GDPR!

Realitní kancelář RELIMA REALITY je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou.